trở lại

Tên dự án

The GoldView Quận O4

Vị trí

Quận 07, HCM

Hạng mục thực hiện

Thiết kế - Thi công cải tạo

Thể loại

Nội thất Căn hộ

Diện tích

80m2

Hoàn thành

2022

Về The GoldView Quận O4

Các dự án khác