Con người tại Cộng Design

Đạo đức, ý chí
Kỷ luật

Những ý tưởng hay và thành công thường là kết quả của sự đóng góp, nhận xét và cho ý kiến từ nhiều người. Khi một ý tưởng mới được đưa ra, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề mà người nghĩ ra nó chưa hình dung đến. Đó là lúc các thành viên trong nhóm đưa ra góc nhìn và quan điểm của mình nhằm hoàn thiện ý tưởng một cách toàn diện. Ở Cộng Design, các thành viên cần có kỹ năng làm việc nhóm, mọi người cùng đóng góp ý kiến, giúp đỡ, và hỗ trợ nhau khi thực hiện dự án để tạo ra hiệu suất công việc cao nhất.

“Thành công của một dự án là thành quả của một tập thể”

Tham gia đội ngũ Cộng Design ngay hôm nay!

Cơ hội việc làm

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NGÀY HẾT HẠN
01 Thiết kế HẾT HẠN 01 TP. Hồ Chí Minh 15.12.2022
02 Giám sát công trình HẾT HẠN 01 TP. Hồ Chí Minh 15.12.2022
03 Giám sát nội thất HẾT HẠN 01 TP. Hồ Chí Minh 15.12.2022
04 Thực tập giám sát HẾT HẠN 02 TP. Hồ Chí Minh 15.12.2022
05 Hoạ viên HẾT HẠN 1 TP. Hồ Chí Minh 20.01.2022

Thư viện Cộng Design

Join Us !

Với môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, bạn sẽ phát triển mạnh mẽ khi tham gia cùng chúng tôi!

0819136767